Breaking News

National Seminar on Oral Narratives of NE India Pangthoklagani.

CNS,2ndApril, 2015: Kha Manipur College, Kakchingda lakliba May gee tang 3 & 4 da Oral Narratives of North East India haiba National Seminar ama pangthoklagani hairi.


Numit  nini chupna chathagadouriba Seminar asida
 (1) Oral Narrative & Oral History.
(2) Oral Narratives of North East India: Oral Discourse & Literary Theory.
(3) Oral Narratives in the Modern North East Society.
(4) Oral Narratives & Cultural Identity.

Hairiba heeram sing asida khanna neinagani hairi.

Seminar asida abstract amadi full paper pisinbagee aroiba matamna lakliba April gee tang 15 amadi 20 da mathang sitna oigani hairi.

No comments