Breaking News

Security na Marol Naina Ngakliba Paona Keithelgee Lambi Paringda Leiba Dukan 3 Fakkaiduna Lakh Kayagee Potlamsing Huduna pukhre.


Chumthang News Service:
10th April, Imphal: Ngarang ahing security na marol naina ngakliba Imphal gee Paona Keithel lambi paringda leiba dukan ahum sakhangdaba mioisingna fakkaiduna lupa lakh kayana khujing oigadaba yamlaba potlamsing huduna pukhre hairi.

Thoudok asi paona keithel gee Friends Talkies ki mayoknaba amadi Allahabad Bank ki nakalda leiba mobile yonba dukan ama, Kakhulong changfamgee machilda leiba mobile yonba dukan ama amadi electronic item yonba dukan amaga punna dukan 3 sakhangdaba sing aduna ahing athengba achikpa matamgee khudong chaba louraga potchei hubagee thabak adu chathakhibani hairi.

Thokhriba thoudok asi ngasi ayuk pung 5 lom taba matamda lambi chatpa mioisingna thengnarakpadagee khangnarakhibani hairi. Thoudok asigee matangda police na case ama loukhattuna thijin humjinbagee thabak chathari hairi. Houjik faobagee oinadi thoudok aduda chennariba mioising fagatpagee pao fangdri hairi.

No comments