Breaking News

June 18: Amatta Oina Sintha Leptuna Athoubasingge Mafhamda Ekai Khumnaba Utkhre. Meeyam Hupna Manipurgee Ngamkhei, Apunba Saktam Kaiba Yaroi Haiduna Nouhounana Washakhre.

Chumthang News Service,
Imphal/18 June/2015: Houkhiba eng 2001 gee ngasigee numit asida centreda B.J.P na luchingduna pankhiba NDA government amadi Lalhoulup NSCN-IM  anigee marakta cease fire ki yana warolda “ without territorial limit” haiba warol yaoba Bengkok Declaration aduna Manipur gee ngamkheida chaona singnaraktuna khoisaonaraba meeyamgee ehou hourakhi.
Madugee yana warol aduna Manipurgee apunba saktam amadi ngamkheida akaiba pigadaba makhalgee warol yaorakpadagee lamdam asigee mamaleibak nungsiba, mamaleibakki saktam amadi ngamkhei kaiba yaroi haiduna hounaruba naidana hourakhiba meeyamgee ehou, khollao aduda thawaina pontha pikhraba athoubasingee senglaba numitki 14 suba ningsing numit All Manipur United Club Organisation (AMUCO) amadi United Committee (UCM) amadi tongan tonganba lusingna sinduna ngasi The Great June Uprising, Unity Day 2015 imphalgi senglaba athoubasingee yatafhamda pangthokhre.

Thouram aduda tongan tonganba lupki luchingbasing, thoumising, Manipur wangmadagee lakpa meeoising, kanglup kayagee luchingbasing, masing yamlaba meeyamna saruk yaduna meeyamgee oiba meefham amaga loinana pangthokhi.Ngasi ayuk pung 5 taba matamda yakairol saktuna thouram adu hounabi matung enna houkhi. Tungda Manipur wangmadagee yaona state asigee tongan tonganba mafhamsingdagi lakhiba meeyamna leikhidraba athouba 18 gi photo da heikat leikat tamduna ekai khumnaba utkhi.
 
Thouramgee saruk ama oina tongan tonganba kanglupki laining laishonsu pangthokhi. Thouram gee thoidokpa saruk ama oina Kekrupat, JNIMS amadi RIMS hospitalda blood donation camp amasu pangthokhi.June 18 gee thouram asida meeyamna chathok chatsin toubada khudong chanaba imphal city manungda gaari chathok chatsinda ahongba khara leikhibaga loinana security personal singna ngak senkhi hairi.
 
Ngasigee thouram asida meeyam hupna saruk yakhibaga loinana ayamba lambida mi chatpagi chang nemkhibaga loinana khwairamband keithel amadi atei mafhamsing kannakhide, lambida gaari chenbagi chang nemkhi, school college suti thakhi, office singsu thong hangnakhide, dukansingsu thong hangnakhide.

No comments