Breaking News

Apunba Lup Amadi J.A.Cna Sinduna Leikhidraba Rabina, Sanjitki 6 Suba Ningsing Thouram Pangthokhre.

Chumthang News Service,
Imphal/23rdJuly/2015: Imphalgi Khwairamband keithelda eng 2009gi july 23da thokhiba nongmei kapagi thoudok amada policeki khutta leikhidraba Chungkham Sanjit amasung Thokchom Rabi anigi 6suba ningsing thouram ngasi Working Committee of the Apunba Lup amasung Rabina misigi mayokta semkhiba J.A.C anina punna sinduna pangthokhre hairi.
Imphalgi konung mamangda leiba Lamyanba Shanglenda pangthokhiba thouram aduda Sanjit amadi Rabi anigi photoda lei kattuna ekai khumnaba utkhibaga loinana thouram aduda saruk yakhiba mioisingna minute 2 tuminna leptuna makhoi anigi mafhamda ekai khumnaba utkhi hairi.

No comments