Breaking News

Meeteibu Tribe ni Haina Sakhanglabadi Masa Matomta Yelhomi Kanjanaba ILP System Chatnahalakani: Manoranjan

Chumthang News Service,
Imphal/23rdJuly/2015:India Governmentki Ministry of Home Affairski Internal Security Advisor Dr. Ch. Manoranjanna ngasi Imphal Hotelda pangthokhiba paomisinga unabagi thouram amada mahakna haikhibada Manipurda yelhoumising kanaba changsilliba ehou khongjang asi hingsha yaodana engna tapna changsinbiyu hainasu appeal toukhi.
Mahakna makha taraduna hai karigumba India governmentna Manipurbu chingi state oina laothoklaba amadi meetei sngbuna tribe oina recognised tourabadi masa matomda ILPS chatnahalakani hainasu Ch.Manoranjanna mahakki oiba wafham fongdokhi.

No comments