Breaking News

State Flower Siroi Lilybu A Book of Nagalandgi Page 28da Makhoigi Flowerni Haina Maheiroisingbu Lanna Lamjingle.

Chumthang News Service,
Imphal/1 July/2015: Manipurgi Ukhrul districtki siroi chingda khakta houba ngamba malemgi atei mafham amattada leishat tamba ngamdaba atangba makhalgi lei makhal oiriba Manipur state flower oiriba Siroi Lilybu A Book of Nagalandda page 28 da yaowi haina Chief Minister Okram Ibobi Singhna ngasi Manipur Legislative Assembly chatharingeida fongdokhre.

Langthabal Assembly Constituencygi M.L.A Karam Shyamna hanglakpa wahanggi paokhumda Chief Ministerna wafham asi fongdokhibani. C.Mna haikhibada Nagaland Board of Secondarygi class 9 amadi 10 tamnaba A Book of Nagaland gi page 28 (2nd perada) yaowi haibasi chummy.

Masigumba wafham asida state governmentna kupna thigatlaga Nagaland governmentka thabak loukhatpa darkar oi. Heeram asida mari leinaba departmentsing revenue, horticulture, ukhrulgi deputy commissioner, education s yaona punna yengsibagi thabak houjik chathari haina Chief Ministerna opposition M.L.Agi maikeidagi hanglakhiba wahangi paokhum pikhi hairi.

No comments